RIBE SPILLEMANDSLAUG står for dansemusikken på Laugsaftenerne i Ribe